Generelt:

Ferieplan

Jeg laver en ferieplan for et år af gangen, som udleveres efter endt sommerferie.

 

Sygdom

Sygemelding vil jeg gerne have inden kl. 7:00, og raskmelding dagen inden barnet kommer igen, senest kl. 16:00.

 

Fridage

Vil jeg gerne vide dagen før, så vidt muligt.

 

Ulykkesforsikring

I er selv erstatningspligtige mht. tøj, ting og sager.

 

Barnevognen

Må stå her fra mandag til fredag.

 

Betaling

Der indbetales pr. Mdr., der betales forud, pengene skal stå på min konto den første  hverdag i måneden.

 

Opsigelse

Der er 2 måneders opsigelse, som går begge veje.